Get Adobe Flash player

Kajaki czekają. Do wioseł!

Blisko Glendorii znajduje się kilka ciekawych rzek i akwenów doskonale nadających się do spływów kajakowych. Jeśli lubicie wodne przygody zachęcamy do wypożyczenia naszych kajaków i... do wioseł!

1) Spływ Pasłęką
Pasłęka płynie przez tereny mało znane, porośnięte bujną i różnorodną roślinnością. Dla kajaka dostępna od jeziora Wymój, położonego kilkanaście kilometrów od źródeł. Na opisanym odcinku  początkowo częściowo uregulowana płynie wśród łąk, następnie przełomową głęboką doliną wśród dzikich ostępów leśnych; za Sportynami dolina rozszerza się a charakter rzeki zmienia z leśnego na krzaczasty - na długim odcinku przeważającym elementem krajobrazu są łęgi i wikliny. W dolnym biegu ponownie wpływa w głęboką i wąską, porośniętą pierwotnymi lasami dolinę, w której tworzy zaporowe jezioro Pierzchalskie i z której wypływa na przybrzeżną ujściową nizinę. Na całej długości do Braniewa rzeka stanowi rezerwat bobrów. Śladów ich działalności jest nad nią pełno, gdyż rzeka nie jest odwiedzana ani przez turystów, ani przez wędkarzy.

Jest to szlak łatwy i bardzo malowniczy

  • 142,5 Gubity, wieś nad jeziorem Morąg. Można zacząć spływ z plaży przy wsi, z końca jeziora ewentualnie ze wsi Kozia Góra, skąd najbliżej na stację kolejową. Jezioro ma brzegi w znacznej części porośnięte lasem. Na wyspie rezerwat przyrody "Wyspa Lipowa".
  • 137,5 Wypływ rzeki Morąg z jeziora Morąg, trudny do odnalezienia wśród trzcin. Resztki zastawki nie stanowiące przeszkody. Koryto zarośnięte trzciną. Most drogowy, ujście szerokiego kanału z prawej strony. Woda przejrzysta, duża ilość roślinności wodnej.
  • 134,5 Most na szosie Łukta-Mostkow, tu zaczynamy spływ.
  • 133,0 Gamerki Wielkie i Mostkowo - wsie na obu brzegach rzeki, mosty drogowy i kolejowy, sklepy. Rzeka jest częściowo uregulowana, płynie wśród łąk, brzegi płaskie. W pobliżu wsie Lusajny (l.), Szatanki (p.), Kojdy (l.), Stare Kawkowo (p.), Zajączkowo (l.), Kiewry (p.), Kłobia (p.). Mostki drogowe.
  • 122,5 Kalisty i Dąbrówka - wsie po obu stronach rzeki, most, sklep. Na brzegach zaczyna pojawiać się las i odcinkami jest bardzo malowniczo. W dalszym ciągu bez przeszkód. W pobliżu na lewym brzegu wsie Lump, Passarek, Kłodzin, Wojciechy, Raciszewo. Mosty drogowe. Brzegi coraz wyższe.
  • 107,5 Pityny, most drogowy, za nim młyn Kasztanowo. Przenoska z lewej strony budynku. Zaczyna się najpiękniejszy odcinek rzeki, która płynie bystro dzikim i krętym wąwozem o zalesionych zboczach. Koryto szerokie (do 40 m) zarośnięte miejscami wodorostami, trzcinami i inną roślinnością wodną. Zwalone drzewa wymagają czasem przenoszenia kajaka, lecz w większości dają się ominąć. Przemiały, głazy, bystrza. W rejonie wsi Wapnik resztki młyna - dość trudne i długie bystrze o znacznym spadku, najtrudniejsze miejsce na całym szlaku (WW II).
  • 89,5  Sportyny, resztki mostu drogowego, następnie wysoki most drogowy i zniszczony most kolejowy oraz przyczółki dawnego mostu. Tu kończymy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Spływ Młynówką - dedykowany miłośnikom Hacka Finna. Rzeka Miłakówka (w górnym biegu zwana Narią) płynie z jeziora Narie, jednego z największych jezior Pojezierza Mazurskiego. Można próbować nią spłynąć, jest jednak szlakiem nie uczęszczanym, bardzo dzikim i uciążliwym z uwagi na całkowicie zagrodzone przez zarośla wierzby, zwalone pnie i trzcinowiska koryto oraz przenoszenia stałe w Młynie Naryjskim przez hodowlę ryb, w Warnach przez spiętrzenie, śluzę za jeziorem Mildzie i młyn w Miłakowie. Szlak ma 25 kilometrów i choć trudny, daje wiele sadysfakcji i gwarantuje liczne przygody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Wyprawa na Jezioro Narie. Obok Jezioraka jest to największe jezioro Pojezierza Iławskiego leżące na wschód od Morąga. Zbiornik o wyjątkowo dobrze rozwiniętej linii brzegowej i bardzo urozmaiconym kształcie, z kilkunastoma wyspami. Rzeźba dna bardzo urozmaicona, występują liczne głęboczki i górki podwodne. Jezioro otaczają brzegi wysokie, miejscami strome. Małe kępy lasu występują wokół północnej części jeziora oraz od strony południowej.Duża powierzchnia jeziora - 1.240 ha, z malowniczymi dziewiętnastoma wyspami, zatokami, półwyspami, zachęca do wypraw.Jezioro składa się z głównego akwenu (podzielonego półwyspem Kretowiny na część wschodnią i zachodnią), długiej rynny biegnącej z południa na północ oraz części północno-wschodniej nazywanej Ponarskim Kątem. Północna rynna jeziora ma strome, zalesione brzegi. We wschodniej części jeziora do jego brzegów dochodzą pola uprawne. Narie posiada pierwszą klasę czystości wody, której przezroczystość sięga ponad 5m i w całości objęte jest strefą ciszy.


4) Wyprawa na Jezioro Isąg. Jezioro ma powierzchnię ok. 400 ha, maksymalną głębokość ok. 55 m, a długość linii brzegowej ok. 18 km. Wodę doprowadza kilka dopływów i źródeł z czego oczywiście największym jest rezerwatowa rzeka Pasłęka.Na jeziorze znajdują się trzy tajemnicze wyspy, największa (ponad 3 ha) właśnie koło wpadającej rzeki, a najmniejsza pośrodku jeziora. Przejrzystość wody waha się oczywiście w zależności od pory roku, ale średnio dno widać jeszcze na 2.5-3 m, co jest dobrym wynikiem.

Informacje o rzekach, dzięki stronie:Prywatne okienko Wuja Mariana >>a informacje o jeziorze Isąg pochodzą ze strony:wcwi.pl >>

 << >>